dūlėjimas

dūlėjimas
dūlė́jimas sm. (1), dulė́jimas (1)1 dūlėti 1: Vientisos kietos uolienos keičia savo fizinę ir cheminę prigimtį dėl paviršinio dūlėjimo . Liosas galįs pasidaryti iš įvairių karbonatų žemės rūšių dūlėjimo būdu .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dūlėjimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas bei naujų susidarymas Žemės paviršiuje. atitikmenys: angl. weathering rus. выветривание …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • dūlėjimas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas ir kitimas (fizinis, cheminis, organinis) jų slūgsojimo vietoje veikiant temperatūros svyravimams, atmosferai, vandeniui ir gyviesiems organizmams. atitikmenys: angl …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • dūlėjimas — dkt. Uolienų dūlėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • weathering — dūlėjimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas bei naujų susidarymas Žemės paviršiuje. atitikmenys: angl. weathering rus. выветривание …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • выветривание — dūlėjimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas bei naujų susidarymas Žemės paviršiuje. atitikmenys: angl. weathering rus. выветривание …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Verwitterung — dūlėjimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas ir kitimas (fizinis, cheminis, organinis) jų slūgsojimo vietoje veikiant temperatūros svyravimams, atmosferai, vandeniui ir gyviesiems organizmams.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • weathering — dūlėjimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas ir kitimas (fizinis, cheminis, organinis) jų slūgsojimo vietoje veikiant temperatūros svyravimams, atmosferai, vandeniui ir gyviesiems organizmams.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • выветривание — dūlėjimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Uolienų ir mineralų irimas ir kitimas (fizinis, cheminis, organinis) jų slūgsojimo vietoje veikiant temperatūros svyravimams, atmosferai, vandeniui ir gyviesiems organizmams.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • išverstinis — išverstìnis, ė adj. (2) BŽ77 → išverstas (išversti): Išverstiniais marškiniais tamso[je] apsivilkai Vkš. Išverstlniai marškiniai Rod. Ragės y[ra] lenktinės, pjautinės ir išverstìnės (nuaugusios, atkragintos) Šts. Ir dabar eina mūsų šaly… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • korozija — koròzija sf. (1) TrpŽ 1. med. audinių irimas. 2. tech. metalų rūdijimas: Korozija vadinamas metalų paviršiaus irimas aplinkos cheminių bei elektrocheminių poveikių įtakoje rš. Sėjamuosius aparatus, esant blogai techninei priežiūrai, veikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”